Blog

Norsk husdesign

Hva som regnes som norsk husdesign i dag er vanskelig å definere. Det kommer litt an på hvordan man definerer husdesign og hva man skal klassifisere som norsk. Det er uansett helt klart at en stor del kommer fra påvirkning fra andre kulturer eller helt andre tider.  Men det er kanskje noen trekk som er

Les mer