Blog

Fremtiden av Interiør design for baderom opp-pussing

I de senere årene har firmaer som driver med oppussing fått oftere og oftere interiørdesignere på sine lønningslister. Samtidig er dagens lavkonjunktur årsaken til at mange huseiere unngår slike fagfolk. Samarbeidet mellom disse har vært en belastning for selvstendige interiørarkitekter. PÅ grunn av den økte spenningen mellom disse to fag-gruppene så har det kommet strenge regler som gjelder for hva som er lov å utføre av hvilke yrkesgrupper uten utdannelse og kunnskaper om det de utfører.

Selvstendige interiørdesignere er ingen truet yrkesgruppe enda, men fortsatt er fremtiden for interiørdesign usikker. Det er krefter bak interiørdesign og oppussingsnøringen og begge gruppene er viktige for huseiere også i fremtiden da de sannsynligvis vil trenge profesjonell hjelp til deres neste renoveringsprosjekt.

Teknologi og etterspurte trender

Kjøkken og bade roms oppussing har mer enn doblet seg på få år, men etterspørselen etter kjøkken og bade designere har forblitt omtrent det samme. Dette betyr ikke at færre huseiere benytter designere til sine oppussings prosjekter. Med større muligheter, flere materielle hensyn å ta og økt press på planleggingen til entreprenører, har rollen som bolig designer aldri vært viktigere.

Istedenfor å benytte uavhengige designere så kan det være at huseiere nå benytter designere som er på lønningslisten til oppussings selskaper f.eks. Data redskaper som er enkle å benytte både for designere og for huseiere har endret mulighetene for huseiere. Men enkelt datautstyr kan man konstruere det man ønsker selv på nettet. På den måten lager man sine egne planer for oppussingen og bruken av profesjonell hjelp kommer eventuelt først når det skal utføres og da er det oppussings selskapene der. Mangler man noe i planene da så benytter man deres designere til rådføringen videre. Og etter noen bilder og målinger så kan oppussings selskapene vise deg bilder av ferdig kjøkken eller bad og du kan enkelt endre detaljer ut fra dette. Og når man først har kommet så langt så omsettes dette enkelt videre til byggeplaner underleverandører og alt er i gang til kontrollerte kostnader siden det bare er 1 firma som tar hele jobben.

Fremtiden av Interiør design for baderom opp-pussing
Fremtiden av Interiør design for baderom opp-pussing

Materielle kostnader og sjelefred

Noen oppussings selskaper har spesielle avtaler med forskjellige produsenter, som kanskje begrenser din mulighet til å velge dine egne kostnadsbesparende produkter. Selvfølgelig kan det være samme situasjon med uavhengige designere, og det er ikke dermed sagt at dette er et dårlig alternativ. Mye av kostnadene man får ved å ansette en designer til prosjektene sine kan man tjene inn mye av igjen ved hjelp av deres rabatter hos forskjellige produsenter og leverandører. Det blir et regnestykke uansett i de forskjellige situasjonene.

Dersom du har et godt forhold til eller kjenner spesielt et spesifikt oppussings selskap, men allikevel ønsker en uavhengig designer så det ingenting som sier at du ikke kan gjøre dette. Selv om oppussings selskapet skulle ha en designer i sitt team, så står du fritt til å velge. De fleste selskapene er seriøse og dyktige at de aldri har samarbeidsproblemer selv om de er fra to forskjellige selskaper. Faktisk kan det å ha fagfolk fra flere firmaer betyr at prosjektet ditt blir en bedre kvalitetsmessig. Selv om dette kanskje ikke er den billigste måten så er man i hvert fall sikker på kvaliteten er på topp.

Image result for bathroom design future