Blog

Interiør

Hva er interiør? Interiør kommer av det latinske ordet: inter – som betyr inne, inne i, innendørs -i dag brukes ordet om det indre i hus og bygninger, spesielt når det gjelder utforming og detaljer møbler og forhold. Hva skal i stuen – hva skal i soverommet – på badet – ja hvert enkelt rom blir tatt for seg i detalj og blir fylt opp av møbler og interiør.

Nøyaktige justeringer

Du går inn i et nylig opp-pusset rom. Rommet er fint – i dine øyne – og har alt hva et rom trenger. Så kommer «madam X» innom for å se på rommet – det samme rommet – og misliker det totalt. Slik er vi mennesker – noen liker det og andre liker det – i alle tenkelige retninger. Derfor har interiør og alt som hører med rundt dette blitt et meget stort og viktig yrke i dagens samfunn hvor mange har tilgang til penger. Det skal kanskje bare små men nøyaktige justeringer til så er rommet et helt annet rom. Belysning f.eks. forandrer et rom veldig mye.

Nøyaktige justeringer
Nøyaktige justeringer

Ommøblering av et rom forandrer også et rom og inntrykket veldig mye. Men alt dette finnes det i dag interiørspesialister til å gjøre. Men det er heldigvis også fortsatt tillatt å gjøre ting selv – gratis!

Interiørkonsulent

Interiørkonsulenter planlegger gode og funksjonelle løsninger for innredning av rom, alt fra private hjem til bedriftslokaler.

Interiørkonsulenten innreder forskjellige typer lokaler. Dette kan være alt fra private hjem til hotellrom og bedriftslokaler.

Vanlige arbeidsoppgaver for interiørkonsulenten:

  • finne løsninger som fungerer godt i praksis
  • velge ut møbler, farger og annet interiør
  • velge lyssetting
  • beregne kostnader og budsjett

I arbeidet er det viktig å lytte til kundens behov og ønsker om innredning, og kombinere dette med kunnskapen du har om interiør og valg av romutforming.

Interiørkonsulenter jobber med mye av det samme som en interiørarkitekt, men interiørarkitekter har lengre utdanning og kan ofte påta seg større oppdrag.

Interiørarkitekt

En interiørarkitekt planlegger også hvordan hus og bygninger skal se ut innvendig. Som interiørarkitekt planlegger og tegner du innvendige rom i hus og andre bygninger. Arbeidet utføres både når nye bygg skal bygges, og ved endringer i eldre bygg.

Interiørarkitekten sørger for helhetlig planlegging og utforming av rom. Interiørplanlegging sikrer at rom, materialer, farger og møblering sees i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig. Som interiørarkitekt må du også ta hensyn til budsjettet. Et interiør består av både materielle og sanselige elementer som sammen skaper et kulturuttrykk og en romopplevelse. Interiørarkitektens rolle i byggebransjen er blant annet å sørge for at byggene er fleksible og kan brukes både i dag og i fremtiden. Som interiørarkitekt skaper du lønnsomme og brukerorienterte løsninger innen bolig, helse-, undervisnings-, nærings- og kulturbygg.

Du kan jobbe med spesialinnredning av både private og offentlige bygg. Noen driver også med spesialdesign, det vil si design av møbler og andre romkomponenter til enkeltprosjekter.

Interiørarkitekten jobber i tett samarbeid med oppdragsgiver, byggherre, arkitekt og andre fagfolk. Men du kan også jobbe selvstendig og ha ansvar for gjennomføring av oppdrag både praktisk og økonomisk. Interiørarkitekter kan også jobbe sammen med interiørkonsulenter.

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) autoriserer interiørarkitekter på masternivå. Med autorisasjon fra NIL kan du kalle deg interiørarkitekt MNIL.